ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

การควบคุมของฝ่ายปฏิบัติการ


       เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทางบริษัทฯจัดให้มีฝ่ายตรวจการออกตรวจการทำงานตลอดเวลาโดยแบ่งสายงานออกดังนี้
      1. จัดให้มีสายตรวจประจำทำหน้าที่ตรวจสอบควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยมีสายตรวจพิเศษคือสายตรวจจากตำรวจสถานีตำรวจภูธรตำบลจอหอ
      2. จัดให้มีกำลังสำรองเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไว้ประจำบริษัทฯ ตลอด 24 ชั่วโมง
เพื่อทำหน้าที่ดังนี้
          2.1 เพื่อเข้าเสริมและช่วยเหลือหน่วยงานที่มีเหตุการณ์จำเป็น ตลอดจนบริการ
ผู้ว่าจ้างเมื่อต้องการด่วน
          2.2 เพื่อเข้าเสริมแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ขาดหายให้ครบ
      3. สายตรวจฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ ทำหน้าที่เข้าช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยตามหน่วยงานที่มีปัญหา

 


 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.013512