ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล


ข้อกำหนดและรายละเอียดรักษาความปลอดภัย


     ในการรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิ
ผลอย่างแท้จริงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทฯรวมถึงระดับผู้บริหารของบริษัทฯจะเข้าทำการสำรวจพื้นที่ก่อนทุกครั้งเพื่อหาวิธีการวางมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการตรวจสอบ บริษัทฯ จะถือจุดใหญ่ ๆ และสำคัญนี้
     1. บริเวณประตูเข้า - ออก, บริเวณจอดรถ
     2. การวางระเบียบควบคุมภายใน - ภายนอก ในการเข้า - ออก
     3. การวางมาตรการควบคุมพื้นที่หวงห้าม - ห้ามเข้า และพื้นที่หวงห้ามพิเศษ

 


 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.014356