ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

บริการพิเศษ


1. อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับด้านจราจรแก่ยานพาหนะที่จะเข้า – ออก ให้ได้รับความปลอดภัย
2. ควบคุมไม่ให้มียานพาหนะทุกชนิดทั้งบุคคลภายนอกและภายในจอดรถขวางทางเข้า – ออก
3. บริการเสริมพิเศษพนักงานรักษาความปลอดภัยเมื่อมีการจัดประชุมหรือเลี้ยงสังสรรค์โดยไม่คิดค่าบริการ

 


 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.010365