สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ 517/88  ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  โทร.  044-247998

สาขาปทุมธานี 88/543 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12150
สาขาระยอง เลขที่ 333/4 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180
สาขาลพบุรี เลขที่ 9/76-77 หมู่ที่ 1 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต.ช่องสาลิกา อ.พัฒนานิคม  จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15220

  เว็บไซค์ : WWW.DEELERD.com

  Email : Deelerd.chu@gmail.com

  LINE ID : deelerd888