วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

       DS เป็นผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยชั้นแนวหน้า และมีเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย มีบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถในการให้บริการงานรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้า

พันธกิจ

        เราให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ระดับพรีเมียม รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า เราให้ความสำคัญในการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีทักษะและความสามารถที่เชี่ยวชาญในการรักษาความปลอดภัย